Ἀντίκτυπος παρακολουθήσεων

Ὁ ἀντίκτυπος τῶν παρακολουθήσεων ρίχνει βαρειὰ τὸ βάρος του στὴν πολιτική μας ζωή, ἀλλὰ πρὸς ἄλλη κατεύθυνση μετὰ τὴν ἀποκάλυψη κάποιων στοιχείων γιὰ τὶς παρακολουθήσεις τοῦ Κώστα Καραμανλῆ∙ ὁ πρώην πρωθυπουργὸς ἦταν θύμα σὲ ἀκραῖο βαθμό, ἀλλὰ καὶ δὲν εἶχε οὐδεμία στήριξη ἀπ’ τὴν ἀντιπολίτευση οὔτε ὡς πρωθυπουργός, οὔτε καὶ ἀργότερα. Οἱ παρακολουθήσεις τῶν ἀμερικανικῶν κέντρων εἶχαν συγκεκριμένο σκοπό, τὴν ὑπονόμευση τῶν στρατηγικῶν σχέσεων τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Ρωσία καὶ τὴν Κίνα∙ τὶς σχέσεις αὐτὲς ὑπονόμευσε συστηματικὰ ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργὸς καὶ ὁ Βούβαλος ἀντιπρόεδρός του. Οἱ στρατηγικὲς σχέσεις τώρα ἀποκαθίστανται, χάρις στὶς προσπάθειες τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ∙ ἄλλωστε οἱ δυνατότητες τῶν ἀμερικανικῶν κέντρων δὲν εἶναι ἴδιες σήμερα, λόγῳ τῆς ἀπαξιώσεως τῆς πολιτικῆς τους ἐπιρροῆς καἰ περισσότερο τώρα τελευταῖα. Φαίνεται ὅτι οἱ παρεμβάσεις τοῦ Βούβαλου ἀποβλέπουν στὴν ἐνίσχυση τῆς ἀμερικανικῆς θέσεως καὶ μόνο∙ λογικὸ εἶναι, «ὁ σκύλος ὅπου τρώει γαυγίζει».