Δολοφονία γιὰ ἀναταραχὴ

Ἡ δολοφονία τῶν δύο παιδιῶν, ἔξω ἀπ’ τὰ γραφεῖα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στὸ Νέο Ἡράκλειο, ἦταν καθαρὴ ἐκτέλεση ἐν ψυχρῷ μὲ σκοπὸ τὴν πρόκληση ἀναταραχῆς στὴν χώρα∙ πρόκειται γιὰ τέλεια ἐκπαιδευμένους ἐκτελεστές, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐκπαιδευθεῖ στὸ ἐξωτερικὸ κι ἦρθαν μετὰ στὴν Ἑλλάδα, ἄσχετα ἂν μιλοῦν καλὰ ἑλληνικά. Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις τῆς τετραετίας, μὲ τὰ σχέδιά τους γιὰ τὰ Μνημόνια καὶ τὴν χρεωκοπία μας, εἶναι οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοί, ἔστω κι ἂν κάποιοι νεαροὶ ψελλίζουν μερικὰ γιὰ ἀριστερὰ κινήματα∙ οἱ ἐγκέφαλοι βρίσκονται μᾶλλον σὲ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα μὲ τοὺς ἐμπνευστὲς τῆς δολοφονίας τοῦ Παύλου Φούσα. Τεῖχος ἀμύνης εἶναι, ἡ ἠρεμία καὶ ἡ σύνεση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Εἶναι πάλι παραδειγματική.