Μέρκελ, εὐρωπαϊκὴ στήριξη

Ἡ ρήξη στὶς σχέσεις τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Ἀμερικῆς προσλαμβάνει εὐρύτερες διαστάσεις∙ ἀφορμὴ ἦταν οἱ ἀποκαλύψεις τῶν παρακολουθήσεων ἀκόμη καὶ τοῦ κινητοῦ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ ἀπ’ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἀλλὰ ἐπεκτάθηκε σὲ εὐρωαμερικανικὴ ἀναμέτρηση. Ἡ καγκελάριος εἶδε ὅτι ἔχει τὴν ὑποστήριξη καὶ ἀλληλεγγύη ὁλοκλήρου τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινῆς γνώμης, ὅσο δὲν εἶχε κανένας Γερμανὸς ἡγέτης στὴν ἱστορία τοῦ ἔθνους τους∙ τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ κατάθεση τοῦ Ἔντουαρντ Σνόουντεν σὲ Ἐπιτροπὴ τῆς Μπούντεσμπανκ καὶ μάλιστα πρωτοβουλίᾳ βουλευτοῦ τῶν Πρασίνων∙ στὶς διαθέσεις τοῦ ἁπλοῦ Γερμανοῦ ἀνταποκρίνονται οἱ Πράσινοι. Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔκαναν καὶ τὸ δεύτερο λάθος, ἐξαπέλυσαν ἐπίθεση κατὰ τῆς Γερμανίας γιὰ τὴν οἰκονομική της πολιτικὴ καὶ τὶς ἐξαγωγές της∙ ἔτσι ἔπληξαν, μετὰ τὰ δημοκρατικὰ δικαιώματα, τὴν δεύτερη εὐαίσθητη χορδὴ τῶν Εὐρωπαίων, τὴν οἰκονομική τους ὀντότητα, ὄταν ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ Γερμανία εἶναι ἡ ἀτμομηχανή τους.