Κέρδος, διατήρηση τῆς πολιτικῆς ἠρεμίας

Ἡ διατήρηση τῆς πολιτικῆς ἠρεμίας εἶναι τὸ κέρδος τῆς θυσίας τῶν δύο νεαρῶν, «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ»∙ ἡ κηδεία τῶν ἀδικοχαμένων παιδιῶν ἔγινε σὲ οἰκογενειακὸ περιβάλλον, μακρυὰ ἀπ’ τὶς τηλεοράσεις καὶ τὴν παρουσία πολιτικῶν. Οἱ ἔρευνες συνεχίζονται, μὲ τὴν κατάθεση, ὡς προστατευομένου μάρτυρος, τοῦ τετάρτου νεαροῦ, ὁ ὁποῖος σώθηκε ὡς ἐκ θαύματος∙ ἀποδεικνύεται ὅτι ὑπῆρχε ἐπαρκὴς ὁμάδα καλύψεως, διότι κάποιος κράτησε τὸ φανάρι κόκκινο, ὅσο διαρκοῦσε ἡ ἐκτέλεση τῶν παιδιῶν. Τὸ πολιτικὸ γεγονὸς εἶναι ἡ ἐπίδειξη ἑνιαίας στάσεως ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα, μὲ τὴν ἐξαίρεση κάποιων μικρόνοων, κι αὐτὸ εἶναι ἡ ἀπρόβλεπτη ἀποτυχία τῶν ἐμπνευστῶν τῆς δολοφονίας∙ σκοπός τους δὲν ἦταν ἡ ἐκτέλεση δύο νέων, ἀλλὰ ἡ πρόκληση σοβαρῆς πολιτικῆς ἀναταραχῆς. Σὲ αὐτὸ ἀπέτυχαν παταγωδῶς.