Τρόικα, εὐνοϊκὲς συνθῆκες

Σὲ εὐνοϊκὲς συνθῆκες ἀρχίζουν οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα, παρὰ τὴν προηγηθεῖσα καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς∙ ἡ Ἐπιτροπὴ διαψεύδει τὶς πληροφορίες γιὰ 2,9 δις εὐρὼ ἔλλειμμα γιὰ τὸ 2014, ἐνῶ ἡ ἐπένδυση ἑκατὸ ἑκατομμυρίων τῆς York Capital στὴν ΓΕΚΤΕΡΝΑ ἐπιβεβαιώνει τὴν μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων, ὅπως καὶ ἡ ἵδρυση κέντρου ἐρευνῶν τῆς Microfost στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἐννιακόσια ἄτομα∙ εἶναι ἡ τελευταία ἀπ’ τὶς μεγάλες ἑταιρεῖες ψηφιακῆς τεχνολογίας ποὺ ἔρχονται στὴν χώρα μας. Τὸ μεγάλο χαρτὶ τῆς κυβερνήσεως εἶναι ἡ ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως γύρω στὸ 3% ἢ καὶ χαμηλότερα τὀ τρίτο τρίμηνο καὶ ἡ ἐξαίρετη πορεία τῶν δυναμικῶν μας κλάδων, ὅπως οἱ ἰχθυοκαλλιέργειες μὲ ἐξαγωγὲς τετρακοσίων ἑκατομμυρίων πέρυσι καὶ τὴν πρώτη θέση παγκοσμίως, παρὰ τὰ προβλήματα ρευστότητος, λόγῳ τῆς δεσμεύσεως τῶν τραπεζῶν ἀπ’ τὴν τρόικα∙ αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀπ’ τὰ πρῶτα προβλήματα ποὺ θὰ συζητηθεῖ στὴν φάση αὐτὴ τῶν διαβουλεύσεων.