Σούλτζ, λογοδοσία τρόικα

Τὴν λογοδοσία τῆς τρόικα ἐνώπιον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου θὰ εἰσηγηθεῖ ὁ πρόεδρός της, γιὰ τὴν πολιτική της στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἐξώθηση τῆς χώρας σὲ πρωτοφανῆ ὕφεση καὶ ἀνεργία ἐπὶ τετραετία∙ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν συμφώνησε μὲ τὸν Μάρτιν Σοὺλτζ κατὰ τὴν συνάντησή τους, μετὰ τὸ συμπόσιο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν χωρῶν τοῦ Νότου. Στὴν πράξη ὁ πρόεδρος καθίζει στὸ σκαμνὶ τὸ Διεθνἐς Νομισματικὸ Ταμεῖο καὶ τοὺς ἐπιτελεῖς του, διότι αὐτοὶ κατέστρωσαν τὸ πρῶτο σχέδιο, σὲ συνεργασία μὲ τὸν σοσιαλιστή μας πρωθυπουργό∙ ἔτσι ἡ ρήξη τῆς Εὐρωζώνης μὲ τὸ Ταμεῖο κλιμακώνεται καὶ τὸ διαζύγιό τους βρίσκεται πλέον ἐπὶ θύραις. Ἑπομένως ὁ τωρινὸς ἔλεγχος γίνεται κάτω ἀπ’ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, καθὼς τὸ 2014 μᾶλλον δὲν θὰ ὑπάρχουν οἱ ὑπερόπτες καὶ αἰθεροβάμονες εἰδικοὶ ἐξ Ἑσπερίας∙ δηλαδή, ὁ φερόμενος ὡς ἑπόμενος πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ μήνυμα αὐτὸ ἦρθε στὴν Ἑλλάδα.