Κυριακή, χαρὰ καὶ πανηγύρι

Σὲ χαρὰ καὶ πανηγύρι τῶν Ἀθηναίων καὶ τῶν κατοίκων τῶν πόλεων μετετράπη τὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων τὴν Κυριακή∙ τὸ κέντρο τῆς πόλεως γέμισε ἀπὸ οἰκογένειες μὲ τὰ παιδιά τους ποὺ ἀπολάμβαναν τὸν καλὸ καιρὸ μὲ τὸν περίπατο στοὺς πεζοδρόμους καὶ τὴν διερεύνηση τῶν κταστημάτων, ἄλλοι ἀγόραζαν, ἄλλοι ὄχι. Τὸ πείραμα πέτυχε σὲ ὅλες τὶς πόλεις, παρὰ τὶς κάποιες παραφωνίες∙ εἶχαν τὴν ἄνεση τοῦ χρόνου οἱ οἰκογένειες νὰ χαζέψουν στὶς βιτρίνες καὶ νὰ ἀξιολογήσουν τὴν προσφορά τους, ἀναλόγως πρὸς τὶς προτιμήσεις τους. Οἱ μαγαζάτορες εἶπαν ὅτι εἶχαν καὶ ἀρκετὴ κίνηση, μετὰ τὴν τετραετῆ κρίση, κάτι εἶναι κι αὐτό. Τὸ σημαντικώτερο εἶναι ὅτι ἀποκαθίσταται ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν ἀγορὰ.