Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μᾶλλον λόγῳ κοπώσεως τῆς ἀναμονῆς γιὰ εὐχάριστα νέα ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία∙ τὸ εὐρὼ κινήθηκε ἀνοδικὰ στὰ 1,3510 δολλάρια καὶ 133,5150 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1314,25 καὶ πετρέλαιο, 105,55. Ἡ βελτίωση τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος στὴν Εὐρωζώνη καὶ οἱ προοπτικὲς ἀναπτύξεως τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας πρὸς τὸ 8% ἐφέτος ἐνθαρρύνουν τοὺς ἐπενδυτές, καθὼς αὐτὸ ἔχει ἀντανάκλαση καὶ στὶς ὑπόλοιπες χῶρες, κυρίως τὶς ἀναδυόμενες∙ ἀντιθέτως ἡ δυσκαμψία στὴν Οὐάσιγκτον, γιὰ τὴν χάραξη τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς ποὺ καθυστερεῖ ἐπὶ δέκα μῆνες, προκαλεῖ ἐπιδείνωση τῶν ἐκτιμήσεων γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της∙ πολλοὶ συνδέουν τὴν κατάσταση αὐτὴ μὲ τὴν σκληρὴ σύγκρουση προέδρου καὶ Ρεπουμπλικανῶν γιὰ τὰ ὅρια τοῦ χρέους καὶ τὴν ἔγκριση τοῦ προϋπολογισμοῦ. Ὁ ἀντίκτυπος στὴν κεφαλαιαγορὰ εἶναι ἄμεσος, μὲ σημαντικὴ πτώση τοῦ κύκλου ἐργασιῶν στὴ Νέα Ὑόρκη, σὲ πολὺ χαμηλὰ ἐπίπεδα, καὶ μαζικὴ ἐκροὴ κεφαλαίων.