Κέρρυ σὲ Σαουδικὴ Ἀραβία

Αἰφνίδια ἐπίσκεψη στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία πραγματοποίησε ὁ Τζὼν Κέρρυ, μετὰ ἀπὸ στάση στὴν Αἴγυπτο καὶ ἑπόμενο σταθμὸ τὸ Ἰσραήλ∙ ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἐπιχείρησε τὴν ἀναθέρμανση τῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν, μετὰ τὴν ψυχρότητά τους γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τοῦ βομβαρδισμοῦ τῆς Συρίας ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον καὶ τὴν ἀποκατάσταση σχέσεων μὲ τὸ Ἰράν. Ἡ Ριὰντ στηρίζει οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ τὸ νέο αἰγυπτιακὸ καθεστώς, ἐνῶ ἀπειλεῖ μὲ στροφὴ σὲ ἄλλες χῶρες γιὰ τὶς ἐξοπλιστικές της ἀνάγκες, ἀλλὰ καὶ ἀποσύρει κεφάλαια ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ κεφαλαιαγορά∙ μεταπολεμικὰ τὸ θρησκευτικὸ καθεστὼς ἦταν ὁ προνομιακὸς πελάτης τῆς ἀμερικανικῆς πολεμικῆς βιομηχανίας καὶ κατέχει περίπου ἕνα τρις δολλάρια κρατικὰ ὁμόλογα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἐνῶ ἐπηρεάζει καὶ τὰ πάμπλπουτα ἐμιρᾶτα τοῦ Κόλπου. Στὴν Αἴγυπτο ἡ δίκη τοῦ Μωχαμὲντ Μόρσι ἀναβλήθηκε γιὰ τὶς 8 Ἰανουαρίου, ἐνῶ ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς δὲν ἔγινε δεκτὸς ἀρκετὰ θερμά, τὸ ἀντίθετο.