Γαλλία, κατάρρευση Ὁλλὰντ

Ἡ δημοτικότης τοῦ Γάλλου προέδρου σημείωσε κατακόρυφη πτώση, καθὼς μόνο τὸ 9% τῶν συμπολιτῶν του ἐπιδοκιμάζει τὴν πολιτική του, ἐνῶ τὸ 91% τὴν ἀποδοκιμάζει∙ ἡ τελευταία δημοσκόπηση προκάλεσε σοβαρὴ κρίση στὸ κυβερνητικὸ στρατόπεδο καὶ πολλοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι μοναδικὴ διέξοδος γιὰ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλὰντ εἶναι ὁ ἀνασχηματισμὸς τῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ πρωθυπουργοῦ. Οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς ἀποδίδουν τὴν κατάρρευση τῆς δημοτικότητητς στὴν ἀναποφασιστικότητα καὶ στὴν ὑποχώρηση τῆς κυβερνήσεως στὴν πρώτη πίεση τῶν ὀργανωμένων ὁμάδων, ἐνῶ μέτρησε εἰς βάρος του καὶ ἡ συμπαράταξη μὲ τὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τοὺς βομβαρδισμοὺς τῆς Συρίας∙ οἱ διαδηλώσεις τῶν Βρετόννων ἀποτελέσαν τὴν τελευταία σταγόνα, διότι συνεχίζουν τὸν ἀγῶνα τους παρὰ τὴν ἀνάκληση τοῦ φόρου μεταφορῶν κατὰ χιλιόμετρο καὶ ζητοῦν τὴν ὁριστικὴ κατάργησή του.