Βρεττανίας ἐπιχειρηματίες

Οἱ Βρεταννοὶ ἐπιχειρηματίες ἐπιθυμοῦν τὴν παραμονὴ τῆς χώρας τους στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ὄχι τὴν ἔξοδο ἀπὸ αὐτήν, ὅπως φαίνεται ὅτι θέλει ἡ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ της∙ τελευταῖες δημοσκοπήσεις δείχνουν ὅτι πάνω τοῦ 50% τῶν ἐπιχειρηματιῶν προκρίνουν τὴν παραμονή, διότι ἡ Ἕνωση παραμένει ὁ κύριος ἐμπορικός τους ἑταῖρος, ἀλλὰ προτείνει καὶ τὴν ἀναθεώρηση τῶν ὅρων τῆς ἐντάξεως. Ἡ δημοσκόπηση εὐνοεῖ τὶς θέσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει προσδιορίσει γιὰ τὸ 2017 τὸ δημοψήφισμα κι ἀφοῦ κερδίσει τὶς ἑπόμενες ἐκλογές, πρᾶγμα ἀρκετὰ δύσκολο, ἐνῶ ἡ πλειοψηφία τῶν βουλευτῶν του εἶναι ὑπὲρ τῆς ἐξόδου∙ τὸ δυσκολώτερο πρόβλημα ὅμως εἶναι ἡ διαπραγμάτευση τῶν ὅρων τῆς Συνθήκης ἐντάξεως, καθὼς ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων πρωτίστως τὴν ἀπορρίπτει ἀσυζητητί, διότι πιστεύεται θὰ ἀποτελέσει κακὸ προηγούμενο.