Ὁριστικὴ ἀποκοπὴ ἀπ’ τὴν πραγματικότητα

Τὴν ὁριστικὴ ἀποκοπὴ της ἀπ’ τὴν ἑλληνικὴ καὶ παγκόσμια πραγματικότητα, μαζὶ μὲ τὴν πολιτική της ἔνδεια, τὴν ἰδεολογική της ἀπολίθωση καὶ τὴν πνευματική της ἀποστείρωση, ἀπέδειξε ἡ ἀντιπολίτευση καὶ πρῶτος ὁ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ τὴν εἰρωνικὴ ἀπάντησή τους ἀπέναντι στὶς δυνατότητες τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας∙ ἀγνοοῦν πλήρως τὴν καθοριστικὴ ἐπίδρασή της στὴν οἰκονομικὴ ἀπογείωση μικρῶν χωρῶν, χάρις στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, παράδειγμα Ἰρλανδία, Φιλανδία, Νότιος Κορέα, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἑλλὰς σήμερα, ὅπως τὸ ὑπογράμμισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Οἱ ἐξαγωγὲς λογισμικοῦ τὸ 2012 ἔφθασαν τὰ δύο δις εὐρὼ περίπου καὶ οἱ ἑταιρεῖες παραγωγῆς γιὰ κινητὴ τηλεφωνία εἶναι πρῶτες στὸν κόσμο, μὲ 5000 μόνο προγραμματιστές, χωριστὰ τὸ ἄλλο προσωπικό∙ ἡ προσήλωση στὴν ἀριστερὴ ἰδεολογία θυμίζει τοὺς ἀγιατολλάδες καὶ τοὺς παλιοημερολογίτες.