Ἐνθαρρυντικὲς ἐκτιμήσεις

Οἱ ἐνθαρρυντικὲς ἐκτιμήσεις τοῦ Ὄλι Ρὲν γιὰ τὴν ἐπίτευξη λύσεως στὶς διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα στὴν Ἀθήνα συμπληρώνονται ἀπ’ τὴν πρόβλεψή του γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση τὸ ἑπόμενο ἔτος καὶ ἀπ’ τὶς ἐκθέσεις τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ ὕφεση 4% φέτος καὶ ἀνάπτυξη 0,6% τοῦ χρόνου∙ γιὰ πρώτη φορὰ οἱ Βρὒξέλλες προχωροῦν σὲ τόσο αἰσιόδοξες προβλέψεις γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ θεωρεῖται βέβαιο ὅτι τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα ἔχουν ὑπερκερασθεῖ ἀπ’ τὴν δυναμικὴ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἤδη τὸ πρῶτο ἐννεάμηνο τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα αὐξήθηκε σὲ ἕνα δις εὐρὼ περίπου καὶ τὰ ἔσοδα τοῦ Σεπτεμβρίου κατὰ 37%∙ οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα συνεχίζονται στὰ ὑπουργεῖα, καὶ μὲ κωμικοτραγικὰ παρατράγουδα τῶν ἀπολυμένων, καὶ προβλέπεται ἡ ὁλοκλήρωσή τους τὴν Παρασκευή, μὲ πιθανὴ τὴν τελικὴ συμφωνία. Οἱ Κασσάνδρες διαψεύδονται καὶ πάλι, ἀλλὰ χωρὶς ἴχνος συστολῆς ἢ αἰδοῦς συνεχίζουν, κατὰ τὰς ἀτλαντικὰς ἐντολάς, τὴν καταστροφολογία τους.