Ὄχι στὴν ἐγκληματικὴ βία

Ὁ πρωθυπουργὸς ἦταν κατηγορηματικὸς καὶ ἀπόλυτος, στὴν προχθεσινὴ συνέντευξή του, «δὲν θὰ ἐπιτρέψω τὴν δημοκρατία νὰ ὑποκύψει στὴν ἐγκληματικὴ βία», καὶ ὑπογράμμισε ὅτι ἦταν ἄμεση ἡ ἀντίδραση τῆς κυβερνήσεως, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκδήλωση τῆς ὀργανωμένης βίας∙ «θὰ εἶμαι ἀνελέητος» ἀπέναντι στὰ ἀκραῖα φαινόμενα, ὅπως εἶναι καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαός, τόνισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς. Ἡ δύναμη τῆς ἀκροδεξιᾶς εἶναι παροδικὴ καὶ ὀφείλεται στὴν λιτότητα καὶ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ἀλλὰ μὲ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὴν μείωση τῆς ἀνεργίας θὰ ἐξασθενίσει καὶ ἡ ἀπήχησή της, πρόσθεσε∙ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση ἔρχεται τὸ ἑπόμενο ἔτος, διότι ἔχουμε διανύσει τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς διαδρομῆς, καὶ μένουν ἐλάχιστα.