Μόναχο, συλλογὴ πινάκων

Ἡ τεράστια συλλογὴν 1500 πινάκων ποὺ ἀνακαλύφθηκε στὸ Μόναχο εἶναι ἀμυθήτου ἀξίας, ἄνω τοῦ ἑνάμισυ δις εὐρώ, ἀποτελεῖται δὲ ἀπὸ ἔργα ποὺ εἶχαν ἀφαιρεθεῖ ἀπ’ τοὺς Ναζί∙ περιλαμβάνουν ἔργα τῶν Πικασσό, Σαγκάλ, Ματὶς καὶ ἄλλων τὰ ὁποῖα ἔχει στὴν κατοχή του ἕνας ἀπόγονος στελέχους τοῦ ναζιστικοῦ κόμματος. Ἡ ἀνακάλυψη ἔγινε ἀπὸ ἔλεγχο τῆς Ἐφορίας, διότι δὲν εἶχε κάνει σωστὴ δήλωση∙ πολλὰ ἀπ’ τὰ ἔργα ἔχουν ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ πλούσιες οἰκογένειες, μὲ τὶς ὁποῖες ἔχουν ἔρθει σὲ ἐπαφὴ οἱ γερμανικὲς ἀρχὲς γιὰ τὴν ἀπόδοσή τους καὶ δὲν δίδουν ἀκόμη στὴν δημοσιότητα τὸν κατάλογο τῶν πινάκων. Πολλοὶ πίνακες θὰ ἐπιστραφοῦν στὰ μουσεῖα τῶν χωρῶν καὶ θὰ πλουτίσουν τὶς συλλογές τους.