Ἔλεγχος Εὐρωκοινοβουλίου

Ἡ λογοδοσία τῆς τρόικα στὸ Εὐρωκοινοβούλιο εἶναι δεδομένη κι ἔχει προγραμματισθεῖ ἤδη ἀπ’ τὸν πρόεδρό της, ὅπως δήλωσε προχθὲς στὴν Ἀθήνα, ἀποτελεῖ καμπὴ στὶς σχέσεις τῆς Εὐρωζώνης μὲ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο∙ ἡ λογοδοσία εἶναι παραπάνω ἀπὸ ἔλεγχος, διότι περιλαμβάνει καὶ τὸν καταλογισμὸ τῶν εὐθυνῶν, ὅσων δὲν τήρησαν τοὺς κανόνες τοὺς ὁποίους οἱ ἴδιοι ἔθεσαν, ἀλλὰ καὶ ποινὲς ἀστικῆς μορφῆς γιὰ τὶς εὐθύνες τους. Φυσικά, δὲν νοεῖται καταλογισμὸς εὐθυνῶν σὲ διεθνῆ ὀργανισμό, οὔτε ἐπιβολὴ προστίμων, ἀλλὰ ἔχει πολιτικὴ διάσταση ἡ λογοδοσία∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔρχονται πλέον σὲ ἀνοικτὴ ρήξη μὲ τοὺς γραφειοκράτες τοῦ Ταμείου οἱ ὁποῖοι εἶναι ὄργανα τῶν κερδοσκοπικῶν κεφαλαίων κι ὡς ὄργανά τους ἔκαναν ὅσα ἔκαναν εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Εἶχαν δεχθεῖ τὸ Μνημόνιο, διότι δὲν εἶχαν τοὺς κατάλληλους θεσμοὺς γιὰ τὴν ἄρνησή του καὶ διότι τοὺς εἶχε φέρει αἰφνιδίως στὴ χώρα μας ὁ τότε σοσιαλιστὴς πρωθυπουργός.