Ἱνδίες, δορυφόρος Ἄρεως

Οἱ Ἰνδίες ἐκτόξευσαν μὲ ἐπιτυχία τὸν πρῶτο τους δορυφόρο τοῦ πλανήτου Ἄρη, ἀπ’ τὸν διαστημικό τους σταθμὸ στὸ Σάτρη Νταβάν στὴν ἀνατολικὴ ἀκτή∙ ἡ χώρα γίνεται ἡ τέταρτη δύναμη μὲ συμμετοχὴ στὴν ἐξερεύνηση τοῦ κόκκινου γείτονά μας, μετὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, Ρωσία καὶ Εὐρώπη. Οἱ δαπάνες εἶναι οἱ λιγώτερες γιὰ διαστημικὴ ἀποστολή, ἐνῶ ὑπολογίζεται ὅτι ὁ δορυφόρος θὰ τεθεῖ στὴ χαμηλότερη τροχιὰ γύρω ἀπ’ τὸν πλανήτη σὲ τριακόσιες μέρες∙ τὸ Νέο Δελχὶ γίνεται ἡ πρώτη ἀσιατικὴ διαστημικὴ δύναμη μὲ ἀποστολὴ σὲ ἄλλους πλανῆτες. Ταυτοχρόνως, κατὰ τὴν προχθεσινὴ παρέλαση στὴν πρωτεύουσα, γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς ἀνεξαρτησίας της, ἐπέδειξε νέον διηπειρωτικὸ πύραυλο μὲ τὴν δυνατότητα μεταφορᾶς πυρηνικῶν κεφαλῶν∙ στὸν Ἰνδικὸ ὠκεανὸ ἀναγνωρίζονται οἱ Ἰνδίες ὡς ἡ ἀδιαμφισβήτητη μεγάλη δύναμις.