Προστασία κινητοῦ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ

Ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση ἐξασφάλισε τὴν ἀπόλυτη προστασία τοῦ κινητοῦ τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, χάρις σὲ σύστημα τοῦ Πασχάλη Παπαγρηγορίου, ἑνὸς Ἕλληνος ἐπιχειρηματίου τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας∙ ὁ Πασχάλης Παπαγρηγορίου ἔχει γεννηθεῖ στὴ Γερμανία ἀπὸ μετανάστες, ἔχει σπουδάσει μηχανικὸς κι ἔχει ἱδρύσει τὴν ἑταιρεία EMPELOR -ἀπ’ τὴν λέξη ἐμπέλορες, τοὺς ἀγορανόμους στὴν Σπάρτη-, μὲ ἕδρα της τὴν Ἑλβετία, ἀλλὰ μὲ κέντρο ἐρευνῶν του στὸ Ἡράκλειο, τὸ ὁποῖο θεωρεῖ ὡς τὸ καλύτερο μέρος γιὰ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία παγκοσμίως. Ἡ ἑταιρεία του κλήθηκε νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ πρόβλημα τῆς ἀσφαλείας τῆς καγκελαρίου∙ ἐγκατέστησε λογισμικὸ τὸ ὁποῖο τὸ καθιστᾶ ἀπόρθητο ὀχυρό∙ ὁ ἴδιος ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ χώρα μας διαθέτει τὰ καλύτερα πλεονεκτήματα –τὴν γλῶσσα προσθέτουμε ἐμεῖς- γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας.