Ἀλλαγὴ οἰκονομικῆς πνοῆς

Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος ἔχει διαχυθεῖ πλέον σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ στρώματα τῶν μεγάλων πόλεων, μὲ ἄμεσο ἀντίκρυσμα στοὺς δεῖκτες∙ οἱ Ἕλληνες πληρώνουν τοὺς φόρους τους τὸ τελευταῖο δίμηνο περισσότερο ἀπὸ ὅτι ἀναμενόταν, ἐνῶ ἀρχίζει καὶ στὰ μὴ τουριστικὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα ἡ κινητικότητα στὶς οἰκονομικὲς δραστηριότητες. Ἡ καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς κατὰ τὶς προηγούμενες μέρες εἶχε ἀνακόψει κάπως τὴν ἐπανεκκίνηση, ἀλλὰ μόλις ἔφθασαν οἱ πρῶτες καλὲς εἰδήσεις ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες καὶ ἀπ’ τὰ οἰκονομικά μας στοιχεῖα, ὁ κόσμος ἀποδεσμεύθηκε, ὅπως φάνηκε τὴν Κυριακὴ στὰ καταστήματα∙ ὁ ρόλος τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας ἀποδεικνύεται καθοριστικὸς τώρα, μαζὶ μὲ τὶς διακλαδικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ τουρισμοῦ, μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ἐπιχειρηματιῶν στὶς πόλεις καὶ τὴν διάθεση τῶν κεφαλαίων τους. Ἀκόμη καὶ τὸ Χρηματιστήριο ἀντέδρασε εὐνοϊκά, παρὰ τὴν ὑπονόμευση τοῦ οἰκονομικοῦ τύπου∙ ἡ οἰκονομία δείχνει ὅτι ἀποδεσμεύεται ἀπ’ τὶς ψυχολογικὲς δουλεῖες τῆς τετραετίας.