Οἰκογένειες τῶν θυμάτων

Οἱ οἰκογένειες τῶν θυμάτων ἐπέδειξαν ἀξιοπρέπεια καὶ ἀνάταση ψυχῆς, μὲ τὴν στάση τους καὶ τὶς παροτρύνσεις τους πρὸς ὅλους μας∙ σεβάσθηκαν τὴν μνήμη τους καὶ τίμησαν τὰ ἀδικοχαμένα νεαρὰ παιδιά, ἀλλὰ ἔδωσαν καὶ μάθημα ἤθους πρὸς ὅσους ἐπιχείρησαν τὴν μονομερῆ ἐκμετάλλευση παρόμοιων τραγικῶν καταστάσεων. Ἐπέμειναν στὴν ἀποφυγὴ κομματικοποιήσεως τῆς στυγερῆς δολοφονίας, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀνάγκη διαφυλάξεως τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος, διότι τότε ἡ Ἑλλάδα κατρακυλάει στὸν διχασμὸ τὸν ὁποῖο ἐπιδικώκουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ποὺ καθοδηγοῦν τοὺς ὅποιους ἐκτελεστές∙ ἡ ἐξέταση τῶν λεπτομεριῶν τῆς «ἐπιχειρήσεως» δείχνει ὅτι δὲν ἦταν μόνοι τους οἱ ἐκτελεστές, ἀλλὰ ὅτι εἶχαν μεγάλη ὁμάδα ὑποστηρίξεως γύρω τους. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔχουν μυστικὲς ὑπηρεσίες πίσω τους.