Πτώση δημοτικότητος Ὀμπάμα

Ἡ πτώση τῆς δημοτικότητος τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα εἶναι ἀπότομη, ἕναν μόλις χρόνο, μετὰ τὴν ἐπανεκλογή του∙ μόλις τὸ 39% τῶν Ἀμερικανῶν ἐγκρίνει τὴν πολιτικὴ του, ὅταν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ὁ πρόεδρος ἀποτελεῖ τὸν κύριο συνεκτικὸ κρίκο τῆς χώρας. Εἶναι τὸ δεύτερο χαμηλότερο γιὰ πρόεδρο, μετὰ τὸ 34% τοῦ Ρίτσαρντ Νίξον τὸ 1974, καὶ λίγο πρὶν τὴν παραίτησή του γιὰ τὸ σκάνδαλο Γουωτεργκαίητ∙ οἱ ἀτυχεῖς χειρισμοὶ τοῦ Μπάρκ Ὀμπαμα τοὺς τελευταίους μῆνες, βομβαρδισμοὶ τῆς Συρίας, διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις καὶ ἄγαρπη δικαιολόγησή τους, διαφωνίες γιὰ τὰ ὅρια τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ χρέους, δίδουν τὴν ἐντύπωση καὶ στὸ ἐσωτερικό –διότι στὸ ἐξωτερικὸ εἶναι γεγονός-, ὅτι δὲν ὑπάρχει ἰσχυρὴ ἡγεσία στὴν Οὐάσιγκτον. Οἱ μεγάλες χῶρες ἔχουν πολὺ περισσότερη ἀνάγκη τῆς κραταιᾶς πυγμῆς παρὰ οἱ μικρές, ὅταν μάλιστα ὑφίστανται καὶ ἰσχυρὲς διεθνεῖς πιέσεις, λογικὲς ἄλλωστε∙ ἡ ἀνάκτηση τοῦ γοήτρου τοῦ προέδρου εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα.