Κίνα, τρομοκρατικὴ ἐπίθεση

Νέα τρομοκρατικὴ ἐπίθεση σημειώθηκε στὴν πόλη Ταϊγιουὰν τῆς βορείας ἐπαρχίας Σανξί, μὲ ἀποτέλεσμα ἕναν νεκρὸ καὶ ἑπτὰ τραυματίες∙ ἐπρόκειτο γιὰ ἑπτὰ ἐκρήξεις στὶς ἑπτὰ τὸ πρωί, τοπικὴ ὥρα, αὐτοσχεδίων μηχανισμῶν μπροστὰ στὰ γραφεῖα τῆς τοπικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος. Εἶναι ἡ δεύτερη τρομοκρατικὴ ἐπίθεση στὴ μεγάλη χώρα, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη στὴν πλατεῖα Τιὲν Ἀνμὲν στὸ Πεκῖνο πρὶν ἀπὸ δύο ἑβδομάδες∙ ὑπῆρξε ἄμεση κινητοποίηση τῶν ἀρχῶν γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν δραστῶν, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἐκδοθεῖ ἀκόμη καμμία ἀνακοίνωση ἀπ’ τὴν Ἀστυνομία, ἐκτὸς ἀπ’ τὶς πρῶτες τυπικὲς καὶ μὲ περιγραφὴ τῶν γεγονότων. Ἡ ἐπίθεση στὸ Πεκῖνο ἔχει ἀποδοθεῖ στὸ κίνημα τῶν Οὐιγούρων, τῆς δυτικῆς ἐπαρχίας Ξινκιάνγκ, στὴν ὁποία οἱ Ἰσλαμιστὲς τὸ θρήσκευμα ζητοῦν τὴν ἀνεξαρτησία τους ἀπ’ τὴν Κίνα.