Ἐκκένωση τῆς ΕΡΤ, ἱκανοποίηση τοῦ λαοῦ

Ἡ ἐκκένωση τῆς ΕΡΤ χθὲς τὶς πρωινὲς ὧρες προκάλεσε ἔντονες ἀντιδράσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἀλλὰ καὶ ἀντιπαράθεση στὴ Βουλή∙ πάντως εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ προσέλευση κόσμου ἦταν μηδαμινὴ ἕως ἐλάχιστη, μὲ περισσότερους ἀκολούθους τῶν βουλευτῶν. Ἡ συγκέντρωση τὸ ἀπόγευμα ἦταν καὶ πάλι σαρακκοφαγωμένη κι ἀποδόθηκε ἡ Μεσογείων στὴν κυκλοφορία λίγο μετά∙ ἡ ἀνταπόκριση τῶν Ἀθηναίων στὶς ἐκκλήσεις τῶν κομμάτων ἦταν ἀρνητικὴ καὶ αὐτὸ ἀπειοκονίζει τὴν στάση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπέναντι στοὺς καταληψίες τοῦ Ραδιομεγάρου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Στὴν πραγματικότητα περνᾶμε στὴν τελικὴ φάση τῆς ἀναμετρήσεως μὲ τὶς συνδικαλιστικὲς συντεχνίες καὶ τὰ τρωκτικὰ τοῦ δημοσίου, ἀπέναντι στὴν νομιμότητα καὶ στὶς ἀπαιτήσεις τῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ γιὰ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση.