Πρόταση δυσπιστίας ΣΥΡΙΖΑ

Ἡ πρόταση δυσπιστίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πρὸς τὴν κυβέρνηση ἐξελίσσεται σὲ νέα ἀποτυχία τοῦ Ναπολεοντίσκου, μετὰ τὶς τόσες τὸ τελευταῖο δίμηνο∙ οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς τὴν θεωροῦν ὡς κίνηση συσπειρώσεως τῶν βουλευτῶν του -ὅπως τουλάχιστον ἐκφράσθηκαν πολλοὶ μόλις τὴν ἄκουσαν- καὶ ὄχι ὡς ἐπίθεση κατὰ τῆς κυβερνήσεως. Στὰ κοινοβουλευτικὰ χρονικὰ εἶναι ἐλάχιστες οἱ περιπτώσεις ἀνατροπῆς τῆς κυβερνήσεως μετὰ ἀπὸ πρόταση δυσπιστίας∙ οἱ κυβερνητικοὶ βουλευτὲς μπορεῖ νὰ ἔχουν ἄπειρες διαφωνίες μὲ διάφορες πτυχὲς τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς, ἀλλὰ αὐτὲς δὲν σημαίνουν ὅτι εἶναι ἕτοιμοι γιὰ τὴν ἀνατροπή της. Ἑπομένως τὴν Κυριακὴ τὰ μεσάνυχτα μᾶλλον ἐνισχυμένη θὰ ἐξέλθει ἡ κυβέρνηση, διότι κάποιοι ἀνεξάρτητοι ἢ ἄλλοι βουλευτὲς κρούουν τὴν θύρα γιὰ τὴν προσέγγισή τους στὸ κυβερνητικὸ στρατόπεδο∙ ἀντιθέτως οἱ διαξιφισμοὶ στὸν ΣΥΡΙΖΑ εἶναι δημόσιοι, ὅπως ἔγινε στὴν πρόσφατη ψηφοφορία γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν κομμάτων, ἐνῶ δὲν ἀποκλείονται καὶ πάρθεια βέλη κατὰ τὴν συζήτηση.