Δηλητηρίαση Γιασὲρ Ἀραφὰτ

Νέες ἔρευνες ἑνὸς Ἄγγλου πυρηνικοῦ ἀπέδειξαν ὅτι ὁ Γιασὲρ Ἀραφὰτ ἔχει δηλητηριασθεῖ μὲ ραδιενεργὸ πολώνιο, τὸ ὁποῖο προκάλεσε τὸν θάνατό του τὸν Νοέμβριο τοῦ 2004∙ ὑποψίες γιὰ δηλητηρίαση εἶχαν δημοσιευθεῖ κι ἄλλες φορές, ἀλλὰ πάντοτε διαψεύδονταν. Ὁ πρόεδρος τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς ζοῦσε ἐπὶ διετία ἀποκλεισμένος στὴ Ραμάλα ἀπὸ ἰσραηλινὰ στρατεύματα ἀπ’ τὸ 2001, μετὰ τὴν δεύτερη ἰντιφάντα, τὴν ἐξέγερση τῶν νέων Παλαιστινίων κατὰ τῆς ἰσραηλινῆς κατοχῆς∙ τελικά, μετὰ ἀπὸ πιέσεις τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης οἱ Ἰσραηλινοὶ ὑποχώρησαν κι ἔλυσαν τὴν πολιορκία, ἀλλὰ ὁ πρόεδρός τους ἦταν σοβαρὰ ἄρρωστος. Μεταφέρθηκε γιὰ θεραπεία στὸ Παρίσι, ὅπου ἄφησε τὴν τελευταία του πνοή∙ οἱ Παλαιστίνιοι τὸν ἀναγνωρίζουν ὡς ἱστορικὸ ἡγέτη τους.