ΗΠΑ, ἀμφιλεγόμενες ἐκλογὲς

Οἱ ἐκλογὲς στὶς πολιτεῖες, Νέας Ὑόρκης, Νέας Ὑερσέης καὶ Βιρτζίνια, ὁλοκληρώθηκαν μὲ ἀμφιλεγόμενα ἀποτελέσματα∙ οἱ Δημοκρατικοὶ κέρδισαν καὶ πάλι τὴν δημαρχία τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ οἱ Ρεπουμπλικανοὶ τῆς Νέας Ὑερσέης καὶ στὴν Βιρτζίνια ἔχασαν μὲ ὁριακὸ ποσοστό. Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα χρειαζόταν τὴν σαρωτικὴ νίκη τῶν Δημοκρατικῶν γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς δημοτικότητός του, μετὰ τὴν κρίση χρέους, τὴν ὁποία ἤλπιζαν ὅτι ἔληξε εἰς βάρος τῶν Ρεπουμπλικανῶν∙ ἀλλὰ δὲν συνέβη καὶ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ προέδρου βρίσκεται στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο ἀρχηγοῦ τοῦ ἀμερικανικοῦ κράτους ἀπ’ τὴν ἐποχή, τὸ 1974, τῆς παραιτήσεως τοῦ Ρίτσαρντ Νίξον. Ἡ ἀνάκτηση τῆς δημοτικότητος φαίνεται ὅτι εἶναι δύσκολη ὑπόθεση, διότι δὲν ἔχουν πλέον ἐμπιστοσύνη οἱ Ἀμερικανοὶ στὴν πρόεδρό τους∙ ἡ δυσκαμψία στὴν λήψη κυβερνητικῶν ἀποφάσεων εἶναι ἡ κύρια ἐντύπωση στὸν ἁπλὸ πολίτη, λόγῳ τῆς διαφωνίας Λευκοῦ Οἴκου καὶ Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων στὴν Οὐάσιγκτον. Ἡ τόλμη λείπει.