Ὠκεανός, λύματα Φουκουσίμα

Σὲ ὁλόκληρο τὸν Εἰρηνικὸ Ὠκεανὸ ἔχουν φθάσει οἱ ραδιενεργὲς οὐσίες ἀπ’ τὸ πυρηνικὸ ἀτύχημα τῆς Φουκουσίμα, ἀλλὰ καὶ τὰ λύματα ἀπ’ τὴν καταστροφὴ τῶν ἐργοστασίων της καὶ τῶν κατοικιῶν της∙ τὰ ραδιενεργὰ κατάλοιπα, στρόντιο, καίσιο καὶ τρίτιο, δὲν φαίνονται, ἀλλὰ ἔχουν καταγραφεῖ ἀπ’ τοὺς μετρητές, ἐνῶ τὰ λύματα εἶναι ὁρατά. Σὲ ἀπόσταση περίπου πεντακοσίων μιλίων ἀπ’ τὴν Καλιφόρνια καὶ σὲ περιοχὴ 700000 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων, μεγαλύτερη ἀπὸ ἐκείνη τῆς Γαλλίας, λόγῳ τῶν ρευμάτων, συγκεντρώθηκαν τὰ λύματα∙ τὸ πρόβλημα εἶναι σοβαρό, ἀλλὰ ἀφορᾶ τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς κι ὄχι μία χώρα ἔστω καὶ μεγάλη, ὅπως οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ἡ ἀντιμετώπισή του δὲν εἶναι εὔκολη, οὔτε ἔχουν προτείνει κάποια λύση οἱ εἰδικοί∙ εἶναι τεράστιος ὁ ὄγκος τῶν λυμάτων καταμεσῆς τοῦ ὠκεανοῦ.