Πειστικώτατος πρωθυπουργός

Ὁ πρωθυπουργὸς ἦταν πειστικώτατος στὸ κλείσιμο τῆς προτάσεως δυσπιστίας στὴ Βουλή, ἀλλὰ καὶ ἀποστωμοτικὸς στὴν ἀπάντησή του στὸν πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ ἡ ψηφοφορία ἐπιβεβαίωσε τὴν κοινοβουλευτικὴ δύναμη τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας, μὲ διαρροὴ τῆς Θεοδώρας Τζάκρη τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ἡ συζήτηση ἀπὸ ἀνίαρη τὶς τρεῖς μέρες ἔλαβε ἀνάλαφρο τόνο, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο ἐπιδιδόμενο σὲ σκωπτικὰ σχόλια εἰς βάρος τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ στὸν ἴδιο τόνο ἀπάντησε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς κι ἀποκάλυψε τὶς ἀντιφάσεις του, ἄλλα στὴν Ἀμερικὴ κι ἄλλα στὴν Ἀθήνα, ὁπότε ὑπέβαλε τὴν πρόταση δυσπιστίας γιὰ νὰ ἀπαντήσει στὶς συνιστῶσες του, ἀλλὰ σὲ συνεργασία μὲ τὴν Χρυσῆ Αὐγή. Στὸ Σύνταγμα ὅμως δὲν συγκεντρώθηκε καθόλου κόσμος, τὸν ἄφησαν μόνο. Τὰ βήματα εἶναι συγκεκριμένα, πρωτογενὲς πλεόνασμα, ἀνάκαμψη, τὸ ἑπόμενο ἔτος, ἔξοδος στὶς ἀγορές, δημοσιονομικὸ πλεόνασμα καὶ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὸ ἐξωτερικό∙ οἱ ἐπιτυχίες ἀναγνωρίζονται κι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ προέβλεπαν τὴν ἀποτυχία τῆς χώρας.