Ἐπενδύσεις τῆς Microsoft

Ἡ Microsoft ἀνακοίνωσε τὴν ἵδρυση κέντρου ἐρευνῶν στὴν χώρα μας, γιὰ τὰ νέα προγράμματά της γιὰ 36 γλῶσσες, μὲ ἀπασχόληση 550 ἐρευνητῶν∙ ἡ πρωτοπόρα ἑταιρεία τοῦ διαδικτύου ἔρχεται κι αὐτὴ στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπιβεβαιώνει τὴν μετατροπή μας σὲ Μέκκα τῆς προηγμένης τεχνολογίας. Μετὰ τὴν ἀνάδειξή μας στὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ γιὰ κινητὴ τηλεφωνία τῶν πρώτων ἑταιρειῶν παγκοσμίως, ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλοι κλάδοι τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, σὲ ὅλες τὶς ἐφαρμογές της∙ ὁ EMPELOROS -ἀπ’ τὴν λέξη ἐμπέλωρος, ὁ ἀγορανόμος στὴν ἀρχαία Σπάρτη- τοῦ Πασχάλη Παπαγρηγορίου εἶναι κορυφαία στὴν διασφάλιση τῶν κινητῶν ἀπὸ παρακολουθήσεις καὶ ἔχει ἕδρα στὴν Ἑλβετία, ἀλλὰ κέντρο ἐρευνῶν στὸ Ἡράκλειο. Εἶναι αἰσθητὴ ἡ ὤθησή τους στὴν οἰκονομία.