Βιβλικὴ καταστροφὴ Χαϊγιὰν

Ὁ τυφώνας Χαϊγιὰν προκάλεσε βιβλικὴ καταστροφὴ στὰ κεντρικὰ νησιὰ τῶν Φιλιππίνων, μὲ πάνω ἀπὸ δὲκα χιλιάδες νεκρούς, ἂν καὶ ἀκόμη δὲν ἔχει γίνει κανένας ἀπολογισμός∙ οἱ ἄστεγοι ἀνέρχονται σὲ τεσσεράμισυ ἑκατομμύρια, ἐνῶ ὁλόκληρες πόλεις, ὅπως ἡ Τακλομπάν, ἔχουν ἰσοπεδωθεῖ ἐντελῶς καὶ οἱ ἐπιζήσαντες περιφέρονται στὰ ἐρείπια χωρὶς τροφή, νερὸ καὶ φάρμακα. Ἡ κεντρικὴ κυβὲρνηση ἀποστέλλει βοήθεια, ἀλλὰ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὶς πληγεῖσες περιοχὲς εἶναι δύσκολη, διότι ὅλα τὰ ἀεροδρόμια ἔχουν καταστραφεῖ, ἐνῶ καὶ οἱ δρόμοι κατέστησαν ἀδιάβατοι∙ Κίνα, Ἰαπωνία, Ρωσία, Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀποστέλλουν εἰδικὲς ὁμάδες βοηθείας, φάρμακα καὶ χρήματα. Πρόκειται γιὰ τὸν ἰσχυρότερο τυφώνα στὴν καταγεγραμμένη ἱστορία καὶ ἀντιστοιχεῖ ἡ καταστροφική του δύναμη μὲ δέκα ἀτομικὲς βόμβες τῆς Χοροσίμα, ἐνῶ οἱ ἄνεμοι εἶχαν ταχύτητα τριακοσίων χιλιομέτρων τὴν ὥρα∙ τώρα κατευθύνεται πρὸς τὸ Βιετνάμ, ὅπου 600000 ἄτομα ἔχουν ἐγκαταλείψει τὰ σπίτια τους κι ἔχουν μεταφερθεῖ σὲ ἀσφαλῆ μέρη.