Πρόοδος γιὰ πυρηνικὰ Ἰρὰν

Οἱ συνομιλίες γιὰ τὰ πυρηνικὰ τοῦ Ἰρὰν σημείωσαν οὐσιαστικὴ πρόοδο, ἀλλὰ χωρὶς τελικὴ συμφωνία∙ ἡ Τεχεράνη ἀναγνώρισε τὴν πρόοδο, ἀλλὰ οἱ μεγάλες δυνάμεις διατηροῦν ἀρκετὲς ἐπιφυλάξεις, ὡς πρὸς τὴν δυνατότητα τοῦ προέδρου ἐλέγξαι τὴν κατάσταση στὴν χώρα του. Πάντως ὁ διάλογος θὰ συνεχισθεῖ κι αὐτὸ εἶναι τὸ σημαντικό, διότι πιθανὸν ὁδηγῆσαι στὴν ἐκτόνωση τῆς ἐντάσεως στὴ Μέση Ἀνατολή∙ στὸ Συριακὸ ἴσως συνέλθει ἡ διάσκεψη γιὰ τὴν εἰρήνευση τῆς χώρας καὶ τὸ τέλος τοῦ τριετοῦς ἐμφυλίου πολέμου. Οἱ διαφορὲς ἑστιάζονται περισσότερο στὶς ἄλλες ἀραβικὲς χῶρες καὶ κυρίως ἐκεῖνες τοῦ Κόλπου, μὲ πρώτη τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία∙ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Τζὼν Κέρρυ στὸ Ριὰντ δὲν εἶχε οὐσιαστικὰ ἀποτελέσματα, καθὼς τὸ θρησκευτικὸ βασίλειο ἄρχισε συνομιλίες μὲ τὴν Μόσχα, γιὰ τὴν ἀγορὰ πολεμικοῦ ὑλικοῦ, ἴσως ὡς ἐκβιασμό, ἴσως ὡς ἀλλαγὴ κατευθύνσεως ἀπ’ τὴν παραδοσιακὴ ἀγορὰ τῆς ἀμερικανικῆς βιομηχανίας στὴ μεταπολεμικὴ περίοδο.