Μπαϊκονούρ, ἐπιστροφὴ Ὀλυμπιακῆς φλόγας

Ἡ Ὀλυμπιακὴ φλόγα ἐπέστρεψε χθὲς στὴ Γῆ, μετὰ ἀπὸ τὴν περιάβασή της ἐπὶ πέντε μέρες στὸν διαστημικὸ σταθμὸ καὶ περίπατο στὸ διάστημα∙ οἱ κοσμοναῦτες, Φυντὶρ Γιουρτσίκιν, Ρῶσος, Κάρεν Νύμπεργκ, Ἀμερικανὸς καὶ Λούκα Παρμιτάνο, Ἰταλός, συνόδευσαν τὴν φλόγα, διότι οἱ τρεῖς τῆς μεταβάσεως παραμένουν στὸν σταθμὸ ὡς τὸ νέο πλήρωμα γιὰ τὸ ἑπόμενο ἑξάμηνο. Ἡ φλόγα θὰ συνεχίσει τὴν πορεία της στὴν ἀχανῆ χώρα, μὲ τὴν μετάβασή της στὸ βυθὸ τῆς μεγαλύτερης λίμνης μὲ γλυκὸ ὕδωρ στὸν κόσμο, τὴν Βαϊκάλη, καὶ τὴν ἄφιξή της στὸ Βλαδιβοστόκ∙ οἱ Ρῶσοι ἔκαναν ἐξαιρετικὸ πρόγραμμα γιὰ τὴν φλόγα, ἀφοῦ τὴν μετέφεραν μέχρι τὸν Βόρειο πόλο, γιὰ πρώτη φορὰ γιὰ Ὀλυμπιακὴ φλόγα. Θὰ καταλήξει ἀρχὲς Φεβρουαρίου στοὺς χειμερινοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες στὸ Σότσι.