Προσέγγιση ἑλληνικοῦ λαοῦ

Ὁ πολιτικὸς ἀπόηχος τῆς προτάσεως δυσπιστίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει περισσότερο ἐνδιαφέρον ἀπ’ τὴν συζήτηση αὐτὴν καθ’ ἑαυτήν∙ ὁ πρωθυπουργὸς κέρδισε τὶς ἐντυπώσεις, ἀλλὰ καὶ ἀποκάλυψε τὴν πλήρη γελοιότητα τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ ἡ φράση τοῦ Σαίξπηρ, ὅτι, «ἡ ἀπόσταση ἀπ’ τὸ σοβαρὸ στὸ γελοῖο εἶναι μικρή, ἀλλὰ ἀπ’ τὸ γελοῖο στὸ σοβαρὸ τεράστια», ἀποδίδει τὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ Κοινοβουλίου. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιχείρησε συνδυάσαι τὴν ὁμιλία τοῦ προέδρου του μὲ μεγάλη συγκέντρωση στὴν πλατεῖα Συντάγματος, ἀλλὰ ἀπέτυχε παταγωδῶς∙ στὴν πλατεῖα ὑπέστη τὴν συντριβὴ ἀπ’ τὶς λίγες ἑκατοντάδες ὀπαδῶν του, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν λαγοὶ ἀμέσως μετὰ κι ἔμειναν οἱ μικροφωνικὲς ἐγκαταστάσεις ἀχρησιμοποίητες. Εἶναι ἡ πολλοστὴ εὐθεῖα περιφρόνηση, στὴ Θεσσαλονίκη πρὸ διμήνου, στὴν ΕΡΤ, ὅπου ἐπιχείρησε τὴν ἐπίκληση τῆς λαϊκῆς ὑποστηρίξεως, εἰσέπραξε τὴν πλήρη ἀδιαφορία, ὁπότε στὴ Βουλὴ ἦταν τίποτα. Τὸν ἑλληνικὸ λαὸ πῶς θὰ προσεγγίσει εἶναι τὸ πρόβλημά του.