Καραγκιὸζ μπερντὲς ΣΥΡΙΖΑ

Οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, στὸ Ραδιομέγαρο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τὸ Σάββατο καὶ στὸ Σύνταγμα τὴν Κυριακή, ἀπογοήτευσαν τοὺς ὀργανωτές τους καὶ ἀπέδειξαν στὸν κόσμο τὴν πραγματική του φύση καὶ τὴν πολιτική του ἀπήχηση∙ στὸ Ραδιομέγαρο δὲν ἦταν κἂν θέατρο, ἀλλὰ καραγκιὸζ μπερντές, κατὰ τὸν πρωθυπουργό, μὲ τὴν ὑστερική, τοὺς συνοδοιπόρους της καὶ μερικοὺς φίλους, δίδειν παράσταση γιὰ τὸ δελτίο τῶν ὀκτὼ κι ἀπέτυχαν παταγωδῶς∙ στὸ Σύνταγμα ἐπιχείρησαν παλλαϊκὴ συγκέντρωση, μὲ μικροφωνικὲς ἐγκαταστάσεις καὶ μουσικὲς ἐκδηλώσεις. Προσῆλθαν μερικὲς ἑκατοντάδες καὶ ἀποχώρησαν, μὲ ἀποτέλεσμα ὅταν μιλοῦσε στὴ Βουλὴ ὁ Ναπολεοντίσκος νὰ μὴν εἶναι κανεὶς παρών∙ ἔτσι οὔτε τὴν ὁμιλία του μετέδωσαν. Αὐτὴ εἶναι πολιτικὴ συντριβή, ἡ ὁποία δύσκολα ἀναπληρώνεται.