Γαλλία, πρὸς ἀνασχηματισμὸ

Σὲ ἀνασχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεώς του ὁδηγεῖται ἐκ τῶν πραγμάτων ὁ Γάλλος πρόεδρος, ἀμέσως μετὰ τὸ αὐριανὸ Εὐρωσυμβούλιο γιὰ τὴν ἀνεργία∙ τὰ πάντα σχεδὸν ἔχουν σταματήσει στὴ Γαλλία, ἐνῶ χθὲς ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ ἀποδοκιμάσθηκε στὸ Παρίσι. Οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι ὅτι οἱ ἡγέτες θὰ ἀποφασίσουν τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, ἀπαραίτητης ἄλλωστε μετὰ τὴν μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐγκρίνει τὴν πολιτικὴ αὐτή, διότι ἔχει συμφωνήσει καὶ μὲ τοὺς Σοσιαλδημοκράτες, ἀλλὰ καὶ ἀναγνωρίζει ὅτι δὲν πρέπει ἡ Εὐρωζώνη νὰ ἀναμείνει τὴν ὁρκωμοσία τῆς νέας κυβερνήσεως. Στὸ Παρίσι ὅλοι πιστεύουν ὅτι χρειάζεται νέα πνοὴ στὸ κυβερνητικὸ σχῆμα, ὅποιο ἐπιλέξει ὁ πρόεδρος, διότι μόνο ἔτσι δίδεται θάρρος καὶ ἐλπίδα στὸν γαλλικὸ λαό, στὴν κρατικὴ μηχανὴ καὶ στοὺς ἐπιχειρηματίες γιὰ νέα ἐκκίνηση∙ τὸ δίλημμα γιὰ τὸν πρόεδρο εἶναι σοβαρό, διότι ἀκολουθοῦν οἱ τοπικὲς ἐκλογὲς τὸν Μάρτιο.