Σαφεῖς ἐνδείξεις ἐνοχῆς

Ἡ μεροληπτικὴ παρουσίαση τῆς συζητήσεως στὴ Βουλὴ ἀπ’ τὴν διαπλοκὴ ἀποκαλύπτει τὴν ὀργή της, γιὰ τὴν κατάληξή της, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀμηχανία της∙ ἔτσι ἀναγνωρίζεται ὅτι κέρδισε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ἀλλὰ ρίχνουν τὴν εὐθύνη τοῦ ἐπιπέδου τῆς συζητήσεως σὲ ἀμφότερους τοὺς ἀρχηγούς. Τὸ ἁπλὸ δικανικὸ ἀξίωμα, «τίς ἄρξαται χειρῶν ἀδίκων;» δὲν ὑπάρχει, δὲν ἀναφέρεται, λές καὶ μποροῦσε ὁ πρωθυπουργὸς νὰ ἀπαντήσει εὐγενικὰ στὸν Ναπολεοντίσκο, μὲ τὴν ὑπεροψία καὶ μέθη του∙ τόση μεροληψία, ἔχει ἐξαγριώσει καὶ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, οἱ ὁποῖοι δὲν κρύβουν τὴν ἀγανάκτησή τους γιὰ τὸν πρόεδρό τους. Ὅσο γιὰ τὴν ἀναφορὰ τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, γιὰ τὴν μετάβαση ἀπ’ τὸ γελοῖο στὸ σοβαρό, αὐτὴ ἀγνοήθηκε ἐπιμελῶς.