Ὁλλάντ, ἔνδειξη θάρρους

Ὁ Γάλλος πρόεδρος, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀποδοκιμασία του στὸ Ἐτουὰλ ἀπὸ μερικὲς δεκάδες νεαρούς, ἐπέδειξε θάρρος καὶ αὐτοπεποίθηση, ἀγνοῶν τὸ γεγονός, ἐνῶ ὁ ὑπουργός του Ἐσωτερικῶν εἶπε ὅτι ἦταν ἀκροδεξιοί∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ δήλωσε, σχετικὰ μὲ τὴν κρίση ὅτι, «ἡ Γαλλία εἶναι ἱκανὴ νὰ ἀνορθωθεῖ μόνη της», ἐνῶ ἐλπίζει πολλὰ στὸ σημερινὸ Εὐρωσυμβούλιο στὸ Παρίσι, μὲ ἀντικείμενο τὴν ἀνεργία, καὶ στὸ αὐριανὸ τακτικό, μὲ κύριο θέμα τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας. Ἡ δήλωση τοῦ προέδρου δείχνει ὅτι ἔχει σαφῆ ἐπίγνωση τῆς καταστάσεως στὴν χώρα του κι ὅτι εἶναι ἕτοιμος νὰ ἀντιδράσει∙ οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι προγραμματίζει ριζικὸ ἀνασχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεως, ὥστε μέχρι τὶς τοπικὲς ἐκλογὲς τοῦ Μαρτίου νὰ ἐπιδείξει οὐσιαστικὸ ἔργο στοὺς ἀπογοητευμένους Γάλλλους. Ἡ ἀντίδραση εὐρέων στρωμάτων στὶς ἀναγκαῖες μεταρρυθμίσεις εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα καὶ τὸν ἑνάμισυ αὐτὸν χρόνο ἐξουσίας ἡ κυβέρνηση εἶχε ἐπιδείξει ἀρκετὴ ἀνοχή.