Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις στὴ Δύση, ἀλλὰ ἐντονα ἀνοδικὲς στὴ Σαγκάη, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν Κίνα∙∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3406 δολλάρια καὶ 133,6170 γιέν, χυσός, 1281, καὶ πετρέλαιο, 106,75. Οἱ μεταρρυθμίσεις στὴν Κίνα ἄλλαξαν τὴν ἀτμόσφαιρα, ὄχι μόνο στὴ μεγάλη χώρα, ἀλὰ καὶ στὶς ὑπόλοιπες ἀναδυόμενες καὶ ὀλιγώτερον στὶς δυτικὲς οἰκονομίες∙ ἡ κινεζικὴ οἰκονομία κάνει τὸ δεύτερο μεγάλο βῆμα της στὴν προσαρμογή της στὴν σύγχρονη ἐποχή. Στὴν Εὐρρώπη τὰ βλέμματα εἶναι στραμμένα στὸ Εὐρωσυμβούλιο τῶν Παρισίων, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνεργίας καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της∙ τὸ ἐνδιαφέρον ἑστιάζεται στὰ προβλήματα τῆς γαλλικῆς οἰκονομίας καὶ τῶν νοτίων χωρῶν∙ ἀναμένεται ἡ ἐξαγγελία πλήρους προγράμματος, ὡς συμπλήρωμα στὴν μείωση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Εὐρωπαίκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Ἡ ὑστερικὴ πολεμικὴ τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, γιὰ τὸ γερμανικὸ πλεόνασμα, δὲν ἐπηρεάζει οὐδόλως τοὺς σοβαροὺς ἐπενδυτές.