Ἐπανάληψη εὐρωαμερικανικῶν

Ἡ ἐπανάληψη τῶν εὐρωαμερικανικῶν διαπραγματεύσεων γιὰ τὴν σύναψη συνθήκης ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν ἐπαναλήφθηκαν στὶς Βρυξέλλες, ἀλλὰ ἀπομένουν πολλὰ πρὸς συζήτηση∙ πέραν τῶν οἰκονομικῶν τὰ πολιτικὰ προβλήματα προβάλλουν ἔντονα. Οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν θεωροῦν ἐπαρκεῖς τὶς ἐξηγήσεις γιὰ τὶς διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις κι αὐτὸ τοὺς καθιστᾶ πολὺ ἐπιφυλακτικοὺς καὶ στὴν ἐμπορικὴ συμφωνία∙ οἱ διαβουλεύσεις στὴν Οὐάσιγκτον τῶν Εὐρωπαίων ἐμπειρογνωμόνων γιὰ τὶς παρακολουθήσεις δὲν κατέληξαν σὲ κοινὸ σημεῖο καὶ συνεχίζονται χωρὶς λόγο μᾶλλον. Τὸ πρόβλημα μὲ τὶς κυβερνήσεις εἶναι, ὅτι χρειάζονται ἁπτὲς ἀποδείξεις γιὰ νὰ πείσουν τὴν κοινή τους γνώμη, ἡ ὁποία αἰσθάνεται ὅτι τοὺς συμπεριφέρονται οἱ Ἀνερικανοὶ ὡς ὑποτελεῖς τους∙ κι ἂν αὐτὸ ἦταν ἀνεκτὸ τὴν πρώτη μεταπολεμικὴ περίοδο, τώρα δὲν εἶναι. Οἱ Εὐρωπαῖοι ζητοῦν πραγματικὰ ἰσότιμες σχέσεις μὲ τοὺς φίλους τους.