Ἐκμηδένιση τῶν διαφορῶν

Οἱ διαφορὲς τῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τὴν τρόικα, ἐκμηδενίζονται, μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῶν δημοσιονομικῶν στοιχείων τοῦ δεκαμήνου∙ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα αὐξάνεται σε 1,1 δις εὐρώ, ἡ ἐπιστροφὴ ἀπ’ τὶς κεντρικὲς τράπεζες 2,6, καὶ ἡ εἴσπραξη ἀπ’ τὴν τακτοποίηση τῶν αὐθαορέτων 1,9, ἐνῶ βαίνουν ἱκανοποιητικὰ οἱ εἰσπεράξεις ἀπ’ τὸν ΦΠΑ στὴν ἑστίαση∙ ἐπιπροσθέτως θὰ πάρουμε 160 ἑκατομμύρια ἀπ’ τὸ Ταμεῖο γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας στὴν νεολαία ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου, ἐνῶ ἐπαναρχίζουν τὰ μεγάλα ἔργα, διατίθενται 550 ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Τράπεζα Ἐπενδύσεων καὶ ἔκλεισε ἡ συμφωνία μὲ τοὺς Κινέζους γιὰ τὴν ἐπένδυση 250 ἑκατομμυρίων στὶς προβλῆτες τοῦ ΟΛΠ. Ἡ καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς ἔπεσε στὸ κενό, καθὼς καὶ τὸ Χρηματοιστήριο σημείωσε ἄνοδο τελικά, μὲ κορυφαῖες τὶς τραπεζικὲς μετοχές∙ ἡ προπαγάνδα εἶχε καὶ τὴν καλή της πλευρά, διότι ἀποκάλυψε ποιοί εἶναι στὶς Βρυξέλλες οἱ σύμμαχοι τῶν κερδοσκόπων. Πέφτουν τὰ κεφάλια τους.