Παραπλανήσεις διαπλοκῆς

Ἡ ἀπάντηση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, στὶς ἀνώνυμες πηγὲς τῆς διαπλοκῆς τῶν Βρυξελλῶν -ὅτι ἡ ἀπόσταση στὶς δοιαβουλεύσεις τῶν Αθηνῶν μὲ τὴν τρόικα εἶναι μίλλια-, ἦταν ἀποστομωτική∙ «ἐπωνύμως νὰ λέγονται αὐτἀ, διότι ἡ ἀπόσταση εἶναι μέτρα καὶ ἡ τρόικα ἐπιστρέφει τὴν Παρασκευή»∙ εἶναι γνωστὸ τὸ ποιοὲς εἶναι οἱ πηγὲς αὐτές. Εἶναι οἰ σύμμαχοι τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν μέτρων τοῦ πρώτου Μνημονίου, μὲ ἐπιτόκια 5,4%∙ τώρα πᾶνε γιὰ σκί, δὲν πληρώνουν τὴν ζημία, οὔτε πᾶνε στὴν Ἐπιτροπὴ τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου γιὰ ἀπολογία∙ φυσικά, ἡ εὐθύνη δὲν βαρύνει τόσο τοὺς ἴδιους, ὄργανα τῶν κερδοσκόπων εἶναι, ἀλλὰ τοὺς δούλους τῆς διαπλοκῆς. Αὐτοὶ εἶναι χειρότεροι ἐγκλημαστίες εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων.