Συμφωνία κατὰ ἀνεργίας

Στὸ ἔκτακτο Εὐρωσυμβούλιο τῶν Παρισίων στυμφωνήθηκε ἡ διάθεση ἕξι δις γιὰ ἄμεση χρημοτοδότηση προγραμμάτων πρὸς καταπολέμηση τῆς ἀνεργίας τῶν νέων, ἀναλόγως πρὸς τὸ ὕψος της εἰς ἑκάστην χώραν∙ ἡ Ἑλλάς, μὲ τὴν ὑψηλότερη ἀνεργία, δικαιοῦται ἀναλογικὰ τὰ περισσότερα. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἦταν σαφέστατος στὴν περιγραφὴ τῆς καταστάσεως γιά, «ἐξάντληση» τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ἀπὸ τὴν παρατεταμένη οἰκονομικὴ ὕφεση ποὺ ἔχει φθάσει τὴν ἀνεργία τῶν νέων στὰ ἀπαράδεκτα ἐπίπεδα τοῦ 59%, ἐνῶ ἡ γενικὴἀ βρίσκεται στὸ27%… ἡ Ἑλλάδα εἶναι «πανέτοιμη» γιὰ τὴν ὁλοκληρωμένη ἐφαρμογὴ τῶν δύο βασικῶν προγραμμάτων γιὰ τοὺς νέους ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ Εὐρώπη καὶ ποὺ τιτλοφοροῦνται «Πρωτοβουλία γιὰ τοὺς Νέους» καὶ «Ἐγγυήσεις γιὰ τὴ Νεολαία».