Κατὰ νῆα κυβερνητήριον

Ὁ Σόλων εἶχε ἀναλάβει διαλλακτὴς καὶ νομοθέτης, ἂν καὶ τὸν πίεζαν κηρῦξαι τυραννίαν∙ αὐτὸς ὅμως ἀρνήθηκε τὶς προτάσεις ἀπὸ μεγαλοκτηματίες καὶ ἀκτήμονες. «Ἔνιοι δέ φασι καὶ μαντείαν γενέσθαι τῷ Σόλωνι Πυθεῖ τοιαύτην»∙ μερικοὶ λένε ὅτι καὶ μαντεία δόθηκε στὸν Σόλωνα, ἀπ’ τὴν Πυθία, ἡ ἀκόλουθη. «Ἦσο μέσην κατὰ νῆα κυβερνητήριον ἔργον/»∙ λάβε τὸ τιμόνι τοῦ κυβερνητικοῦ σκάφους. «Εὐθύνων∙ πολλοί τοι Ἀθηναίων ἐπίκουροι»∙ κατεύθυνέ το, πολλοὶ Ἀθηναῖοι θὰ εἶναι μαζί σου. «Μάλιστα δὲ οἱ συνήθεις ἐκάκιζον»∙ μάλιστα δὲ οἱ φίλοι τὸν κατηγοροῦσαν. «Εἰ διὰ τοὔνομα δυσωπεῖται τὴν μοναρχίαν»∙ διότι ἀρνεῖται τὴν μοναρχία ἀντιπαθῶν τὸ ὄνομά της. «Ὥσπερ οὐκ ἀρετῇ τοῦ λαβόντος βασιλείαν γενομένην»∙ σὰν νὰ μὴν τὴν ἄλλαζε ἡ ἀρετὴ τοῦ ἄρχοντος. «Καὶ γεγενημένην πρότερον μὲν Εὐβοεῦσιν Τυννώνδαν»∙ κι ἔγινε προηγουμένως στοὺς Εὐβοεῖς μὲ τὸν Τυννώνδαν. «Νῦν δὲ Μιτυληναίοις Πιττακὸν ᾑρημένοις τύραννον»∙∙ τώρα δὲ οἱ Μιτυληναῖοι ἐξέλεξαν τύραννο τὸν Πιττακόν.