Προγράμματα ἀνακάμψεως

Στὴν ἐξειδίκευση τῶν προγραμμάτων γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας ἀναμένεται προχωρῆσαι τὸ σημερινὸ Γιούρογκρουπ∙ τὰ περιθώρια ἔχουν στενέψει ἀρκετά, κυρίως λόγῳ τῆς κρίσεως στὴ Γαλλία καῖ τῆς ἀπειλῆς κοινωνικῆς ἀναταραχῆς στὴ χώρα, ἀλλὰ καὶ τῶν προβλημάτων στοὺς ἑταίρους τῆς Νοτίου Εὐρώπης. Ἡ προσθεχινὴ συμφωνία, γιὰ ἄμεση ἐφαρμογὴ σχεδίου ἕξ δις εὐρὼ γιὰ τὴν ἀνεργία τῶν νέων, θεωρεῖται τὸ πρῶτο βῆμα∙ οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ἐπεξεργάζονται τὸ πρόγραμμα, ὄπως τὸ ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ καὶ ὁ Γκέργκ Ἄσμουσεν, ὅταν δήλωσε ὅτι δὲν ἀποκλείεται καὶ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια στὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ περαιτέρω μείωση τῶν βασικῶν. Αὐτὰ σημαίνουν εὐθεῖα ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς μέσῳ τῶν τραπεζῶν, χωρὶς οὐδένα φόβο γιὰ πληιθωριστικὲς πιέσεις. Περισσότερο ἐνοσχλοῦνται οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπ’ τὰ βρώμικα κυκλώματα τῶν κερδοσκόπων στὸ ἐσωτερικό τους, ὅπως ὅσα διακινοῦν τὴν προπαγάνδα γιὰ νέα μέτρα στὴν Ἑλλάδα∙ μετανοοῦν ποὺ δὲν τὰ εἶχαν ἀπομονώσει πρὸ τριετίας.