Ἀφελῆ παιχνίδια Ἐρντογὰν

Ὡς ἀφελῆ παιχνίδια γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση θεωροῦν οἱ διπλωματικοὶ παρατηρητὲς τὶς δηλώσεις τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογάν, ὅτι δὲν γνωρίζει κράτος μὲ ὀνομασία Κύπρος∙ ἤδη ὁ πρόεδρος τῆς τουρκικῆς δημοκρατίας καὶ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τήρησαν ἀποστάσεις ἀπ’ τὸν πρωθυπουργό, ἀλλὰ καὶ τὰ διεθνῆ σχόλια ἦταν καυστικά∙ ἡ Κύπρος εἶναι κράτος ἀναγνωρισμένο διεθνῶς ἀπὸ 63 ἐτῶν καὶ μέλος τοῦ ΟΗΕ καὶ ὅλων τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν. Ἡ Αἴγυπτος ἔδωσε τὴν καλύτερη ἀπάντηση, μὲ τὴν τριμερῆ συνάντηση στὸ Κάιρο τῶν ἐκπροσώπων, Ἑλλάδος, Κύπρου καὶ Αἰγύπτου, γιὰ τὴν ρύθμιση τῶν μεταξύ τους ὁρίων τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης∙ παρὰ τὸ ἐμπόδια οἱ διαπραγματεύσεις προχωροῦν καὶ μᾶλλον καταλήγουν σὲ κοινὴ διατύπωση τῶν ὁρίων. Καταλυτικὸ ρόλο διαδραματίζει ἡ παρέμβαση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Τὴν λογαριάζουν ἀρκετὰ ὅλοι.