ΟΗΕ, ἀνθρώπινα δικαιώματα

Στὴν Μόνιμη Ἐπιτροπὴ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ ΟΗΕ ἐξέλεγησαν 14 νέα μέλη, στὰ 47 συνολικἀ, σὲ ἀντικατάσταση ἴσων ἀποχωρήσεων∙ Ρωσία, Κίνα, Σαουδικὴ Ἀραβία, Κούβα, ἦταν μεταξὺ αὐτῶν, ἐνῶ Ἀμερικὴ καὶ Βρεταννία δὲν ἔβαλαν κἂν ὑποψηφιότητα∙ ἡ ἐκλογὴ γίνεται ἀπ’ τὴν Γενικὴ Συνέλευση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, στὴν νεοσύστατη Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία παρακολουθεῖ τὸν σεβασμὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, ἀλλὰ ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ πεδίο ἀντιπαραθέσεως τῶν Ἀγγλοσαξώνων μὲ τὶς τρίτες χῶρες, πρώην ἀποικίες τους. Τὸ ἀποτέλεσμα ἔχει σημασία, διότι καταγράφει μείψση ἐπιρροῆς στὸν κόσμο τῶν μεγάλων δυνάμεων καὶ περισσότερο τῶν δυτικῶν, πρώην ἀποικιοκρατικῶν τῶν τελευταίων αἰώνων∙ οἱ Ἀναδυόμενοι κερδίζουν συνεχῶς ἔδαφος, διότι ἔχουν καὶ ἄλλη προσέγγιση πρὸς τὶς φτωχὲς χῶρες καὶ δὲν βαρύνονται μὲ τὴν γνωστὴ προϊστορία ὑπεροψίας καὶ ἀμετροέπειας.