Πανεπιστήμια καὶ ἑορτὴ Πολυτεχνείου

Ὁ ἑορτασμὸς τῆς ἐπετείου τοῦ Πολυτεχνείου συμπίπτει μὲ τὴν συνεχιζόμενη ἀπεργία στὰ δύο παλαιότερα ἀνώτατα ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα τῆς χώρας∙ ἡ ἐπέτειος δὲν λέει πλέον πολλὰ στὸν ἁπλὸ κόσμο, μετὰ τὴν πρωτοφανῆ κρίση τῆς τετραιετίας ἀπὸ κυβέρνηση τῆς ἀριστερᾶς καὶ μὲ τὶς εὐλογίες τῆς γενιᾶς τοῦ Πολυτεχνείου. Ἡ ταύτιση τῶν ἀνθρώπων της μὲ τὶς χειρότερες μεθοδεύσεις ἰδιοποιήσεως τοῦ δημοσίου χρήματος καὶ κατασπαταλήσεως τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου θεωρεῖται δεδομένη∙ ἡ γενιὰ ἐξαργύρωσε τὶς ὅποιες θυσίες της μὲ πολλαπλάσιες παροχὲς ἀπ’ τὶς σοσιαλιστικὲς κυβερνήσεις, ὁπότε δὲν τῆς ὀφείλει καὶ τίποτε ὁ λαός. Ὅποιος στὴν ἱστορία τὴν ὅποια ἐθνικὴ προσφορά του τὴν ἐκποιεῖ ἀντὶ λιτρῶν χρυσοῦ, τότε ἔχει κάνει μιὰ πολὺ ἐπικερδῆ οἰκονομικὴ πράξη, τίποτε ἄλλο. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἱστορικὴ κρίση.