Ἀναγνώριση δημοσιονομικῶν

Ἡ ἀναγνώριση τῆς προόδου στὰ δημοσιονομικὰ ἔγινε καὶ στὸ χθεσινὸ Γιούρογκρουπ, ἐνῶ ὁ ἀνώνυμος τῆς τεραστίας διαφορᾶς καὶ τῶν χιονοδρομιῶν ἐξαφανίσθηκε∙ ἡ ὕφεση τὸ τρίτο τρίμηνο περιορίσθηκε στὰ 3% καὶ στὸ 4,06% γιὰ τὸ ἐννεάμηνο, ὁπότε τὸ τέταρτο τρίμηνο προβλέπεται γιὰ κάτω τοῦ 2%, μὲ ἀνἀλογη μείωση γιὰ ὁλόκληρο τὸ ἔτος, ἀπ’ τὸ 4,2% τῶν προβλέψεων τῆς τρόικα. Θὰ ἀναγνωρίσουν τὰ λάθη τους, ἢ μᾶλλον τὴν κακεντρέχειά τους οἱ ἀτλαντικοὶ καὶ ἐπιχώριοι καταστροφολόγοι, καὶ οἱ ἄνθρωποί τους στὶς Βρυξέλλες∙ ἡ Ἑλλὰς ὑπερκαλύπτει τὶς προϋποθέσεις τῆς τρόικα, ὁπότε εἶναι ἑπόμενο ὅτι θὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ διαβουλεύσεις λίαν συντόμως. Ἡ κυβέρνηση κράτησε χαμηλοὺς τόνους, ἂν καὶ γνώριζε τὴν πορεία τῶν δημοσιονομικῶν καὶ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας∙ τὸ ζητούμενο τώρα εἶναι, τὸ ἐὰν θὰ ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη ἀπ’ τὸν Δεκέμβριο ἢ τὸν Ἰανουάριο. Πρόκειται γιὰ ἑλληνικὸ θαῦμα, ἅλμα 7% σὲ ἕναν χρόνο.