Οἱ εὐρυζωνικὲς συνδέσεις

Οἱ εὐρυζωνικὲς συνδέσεις ἀποτελοῦν στὴν ἐποχή μας τὸ μοναδικὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν προσαρμογή της στὴν σύγχρονη ἐποχή∙ εἶναι τὸ ἀντίστοιχο μὲ τὶς ἐπαναστάσεις τοῦ ἀτμοῦ, τῶν σιδηροδρόμων, τοῦ ἠλεκτρισμοῦ, τοῦ αὐτοκινήτου μεταπολεμικά, καὶ πολλὰ περισσότερα. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀπάντησε στὴν Βουλή, κατὰ τὴν πρόσφατη συζήτηση πρὸς τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι βρίσκονται στὴν ἐποχὴ τῶν δεινοσαύρων, πρὸ τῶν παγετώνων∙ ἔχει δίκαιο, διότι συνεχίζουν τᾶ εἰρωνικά τους σχόλια γιὰ τὸ WI FI. Δύο εἶναι οἱ ἑρμηνεῖες, εἴτε εἶναι δέσμιοι τῆς ἰδεολογικῆς τους ἀπολιθώσεως, εἴτε ὑπηρετοῦν τὰ συγκεκριμένα συμφέροντα ποὺ τρέμουν τὸν ἀκατανίκητυο ἀνταγωνισμὸ τῶν Ἑλληνοπαίδων στὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ, ἢ καὶ ἀμφότερα∙ μᾶλλον τὸ τελευταῖο ἰσχύει.