Πτώση δημοτικότητς Ὁλλὰντ

Ἡ δημοτικότης τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἔχει κατρακυλίσει στὸ 15%, στὸ χαμηλότερο ἐπίπεδο γιὰ Γάλλο πρόεδρο, ὁπότε καὶ ἐγκαταλείπονται οἱ σκέψεις γιὰ ἀποφυγὴ ἀνασχηματισμοῦ τῆς κυβερνήσεως∙ ταυτοχρόνως ἀνακοινώθηκε ὅτι τὸ τρίτο τρίμηνο ἡ ὕφεση ἦταν 0,1%, ἐνῶ δὲν προβλέπεται ἀνάκαμψη τὸ 2014, ἀντιθέτως ὅλες οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι δυσοίωνες. Στὸ Μέγαρο τῶν Ἰλισίων ἐπικρατοῦν ἄλλες σκέψεις, καθὼς ἡ Γαλλία τείνει νὰ καταστεῖ ὁ μεγάλος ἀσθενὴς τῆς Εὐρωζώνης∙ ἐξαρτᾶται πλέον ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας της ἀπ’ τὴν δυναμικὴ τῆς Γερμανίας καὶ μόνο, διότι, γιὰ πρώτη φορά, στὴν ἱστορία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως τὸ Παρίσι παρουσιάζεται τόσο ἀδύναμο. Τὸ χειρότερο εἶναι οἰ φόβοι γιὰ κοινωνικὴ ἔκρηξη, καθὼς οἱ Γάλλοι αἰσθάνονται προδομένοι ἀπ’ τὰ προεκλογικὰ συνθήματα τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ τοῦ καταλογίζουν, ὄχι μόνο ἀδυναμία ἀντιμετωπίσεως τῶν προβλημάτων, ἀλλὰ καὶ ἐξαπάτησή τους ἀπ’ τὸ Σοσιαλιστικὸ κόμμα∙ ἡ ὀργὴ τῶν Γάλλων εἶναι ἀπρόβλεπτη.